Sønderskov Gartner og Kloakmester ApS
Thorupgårds Allé - Vanløse
Man-Fre: 07:00 - 17:00

Q
Hvem vil arbejde på vores ejendom?
Veluddannet, overvåget personale med det rette udstyr. Alle medarbejdere har en virksomheds uniform.

Q
Er i forsikret?
Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere (DAG) og vores arbejde er omfattet af deres garantiordning og ankenævn. Den sparring vi får gennem vores medlemsskab af DAG og brancheorganisationen De Grønne Kloakentreprenører (DGK), sikrer at vi er ajour med det nyeste inden for anlægsgartnerarbejde og spildevandsløsninger og lokal afledning af regnvand.

Q
Er i udannet?
Ja, vi har fuld licens. Vi har alle de nødvendige og nødvendige licenser til et have & kloak service

Q
Hvilke arbejde udfører i??
Vedligehold af udearealer deriblandt græs- og hækklipning, lugning, brænding af ukrudt, oprydning, bortkørsel af affald og snerydning. Vi har 20 års erfaring med træfældning og beskæring. Det gælder både store og komplicerede træer, men også formklipning af nyplantede træer.

Q
Hvilke klienter arbejder i for?
Vi udfører store og små opgaver for boligselskaber, grundejerforeninger, erhvervsvirksomheder og private. Vi arbejder primært i området omkring ‘ringvej 02’ og ca. 10 km nord og vest for den.

Q
Er i autoriseret som kloakmester?
Ja vi udfører højvandslukker, pumpebrønde og udfører diverse reparationer. Vi løser problemer med regnvand med f.eks. faskiner, regnbede, samt laver diverse dræn herunder omfangsdræn.

Stil os et spørgsmål

Stil gerne spørgsmål om kloak eller havearbejde gennem kontaktformular nedenfor. Vi svarer så snart vi kan.